Платформа за докладване на инциденти

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ВЪВ „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД

Групата PHOENIX зачита сериозно защитата и сигурността на своите служители, бизнес партньори и данни на клиентите. Поради това PHOENIX създаде силни политики и процедури за защита на данните във всичките 27 европейски страни, в които оперира. Групата PHOENIX предприе мерки, за да отговори на изискванията на европейския Общ регламент за защита на данните (в страните от ЕС / ЕИП) и местните закони.

Групата PHOENIX назначи служители за защита на данните във всичките си 27 държави. Те отговарят за наблюдението на спазването на всички приложими разпоредби относно защитата на данните.

PHOENIX разработи специални модули за обучение за защита на данните за своите служители, за да повиши осведомеността по този важен въпрос, както и да гарантира, че всички служители са наясно с техните отговорности.

СИСТЕМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ

Групата PHOENIX създаде уеб базирана система за отчитане, която е създадена, за да позволи на служителите, бизнес партньорите, клиентите и трети страни чрез лесна система да отчитат инциденти или притеснения. Тези доклади се разглеждат сериозно и и редовно, като се използват за подобряване на защитата на личните данни.

Можете да получите достъп до този инструмент за отчитане по всяко време чрез:

https://phoenixgroup.integrityplatform.org/index.php

Ако имате въпроси или притеснения относно личните данни, моля, свържете се с местния служител по защита на данните за „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД – Силвия Николова на имеил адрес: data.protection@phoenixpharma.bg и на телефон: +359 2 9658-819.

На dataprotection@phoenixgroup.euможете да задавате всички въпроси, свързани с цялата група PHOENIX.

Scroll to Top